Op Zwier kiest voor vakanties in kleine groep en hanteert hierbij een groepsindeling waarbij gewerkt wordt met vier groepen. De vier groepen worden samengesteld op basis van enerzijds de mentale mogelijkheden, anderzijds de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

Deze groepsindeling helpt bij het kiezen van een geschikte vakantie en het bekomen van een goede groepssamenstelling waarbij de deelnemers zoveel mogelijk aansluiting vinden bij elkaar.

Hieronder het overzicht :

Groep 1: Wie kan mee met deze groep?

 • mensen met een licht mentale beperking
 • werkzaam in een maatwerkbedrijf of een gelijkaardig initiatief
 • eventueel zelfstandig wonend
 • volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
 • beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan de gekozen vakantie
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren

Groep 2: Wie kan mee met deze groep?

 • mensen met een licht tot matig mentale beperking
 • volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
 • beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan de gekozen vakantie
 • in een groep  van 10 personen kunnen functioneren

Groep 3: Wie kan mee met deze groep?

 • mensen met een licht mentale beperking, al dan niet met fysieke ondersteuningsnoden
 • hulp nodig hebben bij de lichaamsverzorging
 • aangepast reistempo is nodig
 • op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel. Let wel: niet rolstoelafhankelijk zijn (bv zelfstandig in de minibus kunnen stappen)
 • deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig wordt thuisverpleging voorzien.
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren

Groep 4: Wie kan mee met deze groep?

 • mensen met een matig tot ernstige mentale beperking, al dan niet met fysieke ondersteuningsnoden
 • hulp nodig hebben bij de lichaamsverzorging
 • trager reistempo is nodig
 • op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel. Let wel: niet rolstoelafhankelijk zijn (bv zelfstandig in de minibus kunnen stappen)
 • deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig wordt thuisverpleging voorzien.
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren

Dit kan, door meerdere vakanties in je reismandje te plaatsen. We raden je aan om niet meer dan 4 vakanties te selecteren. Wil je er toch graag aan meer dan 4 vakanties deelnemen, gelieve contact op te nemen met vakanties@vzwkompas.be

Je kan dit aanduiden bij het reserveren van je vakantie.
Als je echter een 2de vakantie wenst te boeken, moet dit wel opnieuw gereserveerd worden.

Deelnemers met een persoonsvolgend budget kunnen bij inschrijving met ons contact opnemen : vakanties@vzwkompas.be of 09 216 26 61

Een jongerenvakantie bij Op Zwier is voor deelnemers tussen 18 -30 jaar.

Wat er precies in de prijs van jouw vakantie is inbegrepen, kan je terugvinden op deze website bij de betreffende vakantie.

Per vakantie staat duidelijk vermeld wat er wel en wat niet in de prijs is inbegrepen.

Ga bovenaan op de startpagina naar het tabblad ‘vakanties’, klik daar op de vakantie die jou interesseert door de knop ‘ontdek deze vakantie’ in te drukken en lees daar alle prijsinformatie.

Wat is altijd inbegrepen: het vervoer, de verblijfplaats, de begeleiders, de maaltijden en dranken bij de maaltijden (tenzij anders vermeld) en de reisbijstandsverzekering (bij buitenlandse vakanties).

Wat is nooit inbegrepen: het middagmaal op de dag van vertrek, je zakgeld, annuleringsverzekering en activiteiten (tenzij anders vermeld), eventuele thuisverpleging.

De prijzen in ons aanbod kunnen niet worden herzien, tenzij de herziening het gevolg is van een wijziging in:

 1. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 2. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen

De reisbegeleiding bestaat uit vrijwilligers die door Kompas geselecteerd, geïnformeerd en getraind zijn. Zij krijgen geen vergoeding, maar hun reiskosten zijn in de reissom verrekend. De reisbegeleiding kan 24u op 24u contact opnemen met een organisator van Op Zwier.

Onze vrijwilligers zijn begeleiders en geen verzorgers. Zij bieden geen lichamelijke verzorging, maar kunnen je wel een handje helpen met bijvoorbeeld je veters strikken, je geld bijhouden als je dat fijner vindt, de verkenning van een nieuwe stad,…

De namen van je reisbegeleiding kan je na de bevestiging van je inschrijving altijd opvragen bij Op Zwier. Let hier wel mee op want de reisbegeleiding kan ook wijzigen door onvoorziene omstandigheden.

Wie dit wenst kan bij de inschrijving een annuleringsverzekering afsluiten via Op Zwier/ Kompas.

Dit dien je aan te duiden in het daarvoor voorziene vakje op het inschrijvingsformulier. Uiteraard kan je ook zelf instaan voor een annuleringsverzekering.

De kostprijs van de annuleringsverzekering via Kompas is afhankelijk van de prijs van je vakantie.

Kostprijs vakantie                    Kostprijs annuleringsverzekering

€100 – €350                             €15

€351 – €650                              €25

€651 – €699                              €30

€700 – €850                              €35

€851 – €994                               €40

€995 – €1184€                          €45

€1185 – 1300€                           €50

€ 1301 – 1500€                          €55

€ 1501 – 1599€                           €65

Bij wijze van voorbeeld volgen hierna enkele omstandigheden waarin de verzekering de kosten terugbetaalt bij annulering van de vakantie:

 • Een ernstige ziekte of een ongeval van een verzekerde.
 • Het overlijden van een familielid tot de tweede graad binnen de 15 dagen die aan het vertrek voorafgaan.
 • Intrekking door de werkgever van het verlof van de verzekerde naar aanleiding van een ziekte of een ongeval van een collega die hem vervangt, voor zover dit feit zich voordoet binnen de 30 dagen die aan het vertrek voorafgaan.
 • Het afsluiten door de werkzoekende verzekerde van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die aanvangt binnen de 30 dagen die aan het vertrek voorafgaan.

Opgelet! Vooraf bestaande ziektes en psychische redenen worden niet gedekt door de verzekering!
Geen geldige reden voor annulering: ‘geen zin’, ‘geen geld’, ‘ik vind de groep niet leuk’,… Dan krijg je van de verzekering je geld niet terug.

Heb je nog vragen over de algemene voorwaarden of andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze dienst! Wij brengen je dan in contact met de externe verzekeraar.

Kompas kiest ervoor om telkens net dat ietsje meer te bieden.

Daarom kiezen wij om, voor elke deelnemer die meegaat op vakantie naar het buitenland, een reisbijstandsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering is inbegrepen in de reissom en zorgt voor hulp wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt op reis (tussenkomst van ziekenhuiskosten in het buitenland en vervoer als je door een ongeval of ziekte moet teruggebracht worden naar België, voorwaarden kan je opvragen bij Op Zwier ).

Ziektes of symptomen die je al had voordat je je inschreef voor een reis, tellen hierbij niet.

Als jij een persoonlijke reisbijstandsverzekering hebt, vragen we om deze gegevens ook zeker mee te nemen op vakantie.

Let wel : op sommige bestemmingen wordt er via de mutualiteit een Europese ziekteverzekeringskaart gevraagd.

Indien je hierover nog meer informatie wilt bekomen, kan je steeds contact met ons opnemen.

Een bagageverzekering is niet inbegrepen in onze prijzen.
Indien je dit graag wenst af te sluiten, gelieve dan 2 weken vóór het vertrek van je vakantie met ons contact op te nemen of je kan dit ook zelf voorzien.

Per vakantie wordt een reisboekje gemaakt.
Hierin staat alle praktische informatie vermeld die nodig is om op vakantie te kunnen vertrekken.

O.a. het adres van je verblijfplaats, het vertrekuur en de vertrekplaats, bagagelijst, enz. Ook zijn een aantal foto’s, zowel van je verblijf als van de omgeving in het reisboekje opgenomen.

Het reisboekje ontvang je op de bijeenkomstavond van jouw vakantie. Indien je door omstandigheden niet kan aanwezig zijn op deze bijeenkomstavond wordt het reisboekje per post naar je opgestuurd.

In de maand voorafgaand aan jouw vakantie wordt er een bijeenkomstavond georganiseerd. Deze gaat steeds door in Villa Ooievaar, het restaurant van Kompas, te Wondelgem. De uitnodiging hiervoor ontvang je samen met je reisbevestiging.

Op deze bijeenkomstavond maak je kennis met de andere deelnemers van je vakantie en de reisbegeleiders. Je ontvangt het reisboekje dat je samen overloopt en als je vragen hebt kan je deze direct stellen. Per vakantie werden 1 of meerdere activiteiten vooraf vastgelegd. Op de bijeenkomstavond kan je samen met je reisgroep het verdere programma samenstellen.

Het is dus belangrijk om op deze avond aanwezig te zijn. Noteer de datum dus goed in je agenda.

Op de bijeenkomstavond van jouw vakantie, zal je het reisboekje ontvangen, speciaal opgemaakt voor jouw reis. In het reisboekje staat alle praktische informatie (het uur van vertrek en aankomst, plaats van vertrek, info over de bagage, noodnummer…) vermeld alsook de info over jouw verblijf en de uitstappen. Als je niet aanwezig kan zijn op de bijeenkomstavond, zal je het reisboekje per post ontvangen.

Jaarlijks wordt er in de maand oktober een ‘Terugkomdag’ georganiseerd. Alle vakantiegangers, deelnemers en reisbegeleiders, van de voorbije winter- en zomervakanties worden hierop uitgenodigd.

We voorzien op deze namiddag een leuke tijd om gezellig bij te kletsen, foto’s te bekijken,… uiteraard met een hapje en een tapje. De uitnodiging hiervoor ontvang je steeds in het begin van de maand september.

Als je leuke foto’s hebt van jouw vakantie, mag je deze steeds aan ons bezorgen via vakanties@vzwkompas.be, we verwerken ze dan graag mee in onze fotoreportage.

Dit is een kaart die tot doel heeft de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen. Deze kaart kan jou voordelen geven.

Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de bioscoop, theater, museum, attractiepark, enz. Welke voordelen dit zijn hangt af van de organisatie, bijv. een gratis toegang of een verminderd tarief, een speciale pas in attractieparken voor een vlottere toegang tot attracties, enz.

De kaart is geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

De kaart is gratis, maar is wel persoonlijk.

Je houdt hem dus best altijd bij jou.

Je kan deze kaart aanvragen:

 • Bij het VAPH als je een erkenning hebt via het VAPH (zie: www.mijnvaph.be, hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig) OF
 • Bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als je een erkenning hebt via deze dienst (aanvraag indienen via het onlineformulier op de site: www.handicap.belgium. be, zie rubriek ‘mijn rechten’ of door een brief te sturen naar deze overheidsdienst)

Meer info over deze European Disability Card vind je terug op volgende site: https://eudisabilitycard.be/nl
Let wel: Verwar deze kaart niet met je parkeerkaart van het VAPH of je Europese ziekteverzekeringskaart van je mutualiteit

De foto’s kan je ten laatste 2 weken na je vakantie bekijken via onderstaande link:

https://sites.google.com/site/weekendenreizen/

Als jezelf foto’s hebt van jouw vakantie, mag je deze altijd doorsturen naar vakanties@vzwkompas.be

Alle informatie over wat je dient mee te nemen op vakantie, zal je terugvinden in het reisboekje van jouw vakantie. Hierin is een bagagelijst opgenomen.

Dit reisboekje ontvang je op de bijeenkomstavond van je vakantie. Kan je niet aanwezig zijn op de bijeenkomstavond dan wordt dit per post toegestuurd.

De meeste vakanties vertrekken aan vzw Kompas, op de parking aan Villa Ooievaar (het sociaal restaurant van vzw Kompas). Dit is ook de plaats van aankomst. Het adres is Botestraat 131-133 – 9032 Wondelgem.

Voor vakanties met een autobus wordt er afgesproken op een andere plaats.

Alle informatie omtrent de vertrek-en retourplaats van jouw vakantie, alsook het vertrekuur en het uur van aankomst bij de retour zijn terug te vinden in het reisboekje. Dit reisboekje ontvang je op de bijeenkomstavond van jouw vakantie. Kan je niet aanwezig zijn op de bijeenkomstavond dan wordt dit reisboekje per post opgestuurd.

Kan je niet mee op je vakantie waarvoor je had ingeschreven?

Neem dan een kijkje op de pagina van de reisvoorwaarden onder de rubriek annuleringsvoorwaarden

 1. Je belt zo snel mogelijk naar Kompas en zegt dat je niet mee gaat op vakantie.
 2. Dan stuur je zo vlug mogelijk een aangetekende brief of e-mail waarin staat dat je niet meegaat en waarom je niet mee kan gaan. We gebruiken de datum van ontvangst om de annulatiekosten te berekenen.
 3. Kompas zal kosten hebben doordat je niet mee kan gaan. Deze kosten zal jij moeten betalen, ook al is dit ziekte, ongeval,…
Als je een annulatieverzekering hebt afgesloten bij je inschrijving, kan je deze kosten om medische redenen indienen bij de verzekering. De verzekering zal dan nakijken of je aan de voorwaarden voldoet om de kosten via hen terugbetaald te krijgen.
 4. Annulatiekosten, wanneer je volgens afspraak hebt geannuleerd:
meer dan 56 dagen                         15% van de totale reissom
  55 dagen tot 35 dagen                     25% van de totale reissom
  34 dagen tot 14 dagen                     50% van de totale reissom
  13 dagen tot 8 dagen                        75% van de totale reissom
  minder dan 8 dagen                       100% van de totale reissom
 5. Wanneer je zonder verwittigen niet deelneemt aan een vakantie, dan moet je 100% annulatiekosten betalen.
 6. Wanneer je annuleert, maar geen schriftelijke verwittiging naar Kompas stuurt, moet je 100% annulatiekosten betalen.
 7. Indien je meer dan 56 dagen vóór vertrek een vliegvakantie annuleert, betaal je ook nog de eventuele annulatiekosten van het voor jou geboekte vliegticket.

Uiteraard vinden wij het altijd leuk als jij zelf een voorstel hebt voor een vakantie. Dit mag je altijd noteren op het evaluatieformulier dat je ontvangt na een vakantie of doormailen naar vakanties@vzwkompas.be of je kan het ons ook doorgeven per tel 09/216.26.61

Alle voorstellen worden bekeken en meegenomen en wie weet verschijnt jouw voorstel in een volgend reisaanbod.

Enkel de vakanties voor groep 3 en groep 4. Let wel onze minibussen zijn niet rolstoeltoegankelijk. Het is noodzakelijk dat de deelnemer zelfstandig in de bus kan stappen.

Moet je medicatie nemen tijdens de reis, dan vragen we om deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag te steken, voorzien van een naamlabel. Voorzie 2 extra verpakkingen medicatie voor onvoorziene omstandigheden. Indien je de medicatie niet zelf kan innemen, kan de begeleiding je daarbij helpen.

We vragen hierbij wel om de bijsluiters van de medicatie mee te nemen. Bij sommige medicatie (zoals inspuiten van insuline) zal een doktersattest nodig zijn en zullen wij thuisverpleging aanvragen.

Gelieve ALTIJD de actuele medicatie-en verzorgingsfiche mee te brengen op vakantie alsook de bijsluiters van je medicatie!

Voor de vakanties van groep 3 en 4 is er bij vermelding op het inschrijvingsformulier, thuisverpleging voorzien. Voor de andere vakanties kan dit aangevraagd worden. In België is thuisverpleging doorgaans terugbetaald door de mutualiteit.

Voor verpleging in het buitenland moet je mogelijks zelf een deel betalen. De eventuele kosten hiervan zijn te laste van de reiziger.

Voor reizen binnen Europa volstaat een geldige identiteitskaart. Voor een reis buiten Europa heb je meestal een internationale reispas nodig. De reispas kan je aanvragen op de dienst bevolking van je gemeente.

In jouw reisboekje staat vermeld welke documenten je dient mee te nemen. Jouw ID documenten moeten steeds in jouw handbagage zitten, best is ook om een kopie te maken en deze in jouw grote bagage op te bewaren.

Deze informatie zal steeds vermeld staan in je reisboekje en is afhankelijk van het soort vakantie (autocar, minibus of vliegtuig).

Jouw mening/ervaring is belangrijk voor ons. Op het einde van je vakantie zal je van de begeleider een evaluatieformulier ontvangen. We zouden het erg op prijs stellen als je dit evaluatieformulier invult en ons terug bezorgt via post/e-mail, zo vernemen wij ook hoe jij jouw reis hebt ervaren.

Kompas heeft een klachtenregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat we alle opmerkingen en klachten op een snelle en correcte manier kunnen behandelen. Een ontevredenheid melden is erg simpel en kost niets.
Je doet het mondeling (telefoon, persoonlijk gesprek) of schriftelijk en je omschrijft wat er fout ging tussen jou en Kompas.

Contactgegevens:
Kompas – Botestraat 131-133 – 9032 Wondelgem
E-mail: vakanties@vzwkompas.be
Tel: 09 216 26 60

Je kan steeds bij de medewerkers van Op Zwier of een andere medewerker van Kompas de nodige uitleg vragen rond de klachtenregeling.

Niet alleen jij wordt beter van deze klachtenregeling, ook wij. Want wij lossen niet alleen jouw klacht op, maar we zullen ook al het mogelijke doen om klachten in de toekomst te vermijden.

Zo kunnen we de werking van de dienst nog beter maken. Ook positieve opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!