De groepsindeling

Op Zwier kiest voor vakanties in kleine groep en hanteert hierbij een groepsindeling waarbij gewerkt wordt met vier groepen. De vier groepen worden samengesteld op basis van enerzijds de mentale mogelijkheden, anderzijds de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

Deze groepsindeling helpt bij het kiezen van een geschikte vakantie en het bekomen van een goede groepssamenstelling waarbij de deelnemers zoveel mogelijk aansluiting vinden bij elkaar.

Groep 1

 • mensen met een licht mentale beperking
 • werkzaam in een maatwerkbedrijf of een gelijkaardig initiatief
 • eventueel zelfstandig wonend
 • volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
 • beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan de gekozen vakantie
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren

Groep 2

 • mensen met een licht tot matig mentale beperking
 • volledig zelfstandig zijn qua lichaamsverzorging
 • beschikken over voldoende fysieke mogelijkheden om deel te nemen aan de gekozen vakantie
 • in een groep  van 10 personen kunnen functioneren

Groep 3

 • mensen met een licht mentale beperking, al dan niet met fysieke ondersteuningsnoden
 • hulp nodig hebben bij lichaamsverzorging
 • aangepast reistempo is nodig
 • op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel. Let wel: niet rolstoelafhankelijk zijn (bv zelfstandig in het minibusje kunnen stappen)
 • deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig wordt thuisverpleging voorzien.
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren

Groep 4

 • mensen met een matig tot ernstige mentale beperking, al dan niet met fysieke ondersteuningsnoden
 • hulp nodig hebben bij lichaamsverzorging
 • aangepast reistempo is nodig
 • op deze vakanties kunnen maximum 1 à 2 mensen mee die voor hun verplaatsingen gebruik maken van een rolstoel. Let wel: niet rolstoelafhankelijk zijn (bv zelfstandig in het minibusje kunnen stappen)
 • deze vakanties gaan door in een aangepaste accommodatie en waar nodig wordt thuisverpleging voorzien.
 • in een groep van 10 personen kunnen functioneren