Reisvoorwaarden

Reis-, boekings- en annuleringsvoorwaarden

Wie zich voor één van de vakanties inschrijft, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden. Voor annulering geldt enkel punt 13.

 

1. Deelnamevoorwaarde

Als je inschrijft voor een vakantie verwachten we dat je interesse heb in het programma en deelneemt aan de groepsactiviteiten.
Heel belangrijk is dat je in groep kan functioneren. Je reist namelijk niet alleen, maar met een kleine groep reisgenoten.

Indien jouw beperking het reizen in groep niet toelaat dan kunnen we je jammer genoeg niet laten deelnemen en verwijzen we je graag door naar onze vakanties op maat.

Wil je er toch graag eens alleen op uit of samen met enkele mensen van je groep dan kan dit enkel mits goedkeuring van je begeleiding/familie en in overleg met de reisbegeleiding.

Ook indien je graag eens alleen in de accommodatie wil blijven is goedkeuring hiervoor nodig.

Deze goedkeuring wordt expliciet gevraagd in het inschrijvingsformulier.

 

2. Inschrijvingsprocedure

Hoe je kan inschrijven voor een vakantie vind je via onze inschrijvingsprocedure.

 

3. Recente informatie

Op Zwier werkt enkel met recente informatie. Wie reeds eerder meeging op vakantie met Op Zwier dient per nieuwe vakantie eveneens de volledige procedure te doorlopen en het inschrijvingsformulier in te vullen.

Alleen wie in hetzelfde seizoen (zomer- of winterperiode) aan meerdere vakanties wil deelnemen dient het inschrijvingsformulier maar 1 keer in te vullen.

 

4. Thuisverpleging

Indien jij thuisverpleging wenst aan te vragen, kan dit worden aangevinkt via het inschrijvingsformulier. Indien dit niet mogelijk zou zijn, word je door ons op de hoogte gebracht.

Indien Kompas, op basis van de ontvangen informatie in het inschrijvingsformulier, van mening is dat thuisverpleging voor jou toch nodig is terwijl je dit niet hebt aangevinkt, dan zal dit worden aangevraagd en zullen de kosten aan jou worden doorgerekend.

 

5. Kamerindeling

Op vakantie slaap je samen met een andere deelnemer in een tweepersoonskamer. Mannen en vrouwen slapen in aparte kamers.

Indien je de kamer wil delen met iemand die je kent kan je dit aanduiden op het inschrijvingsformulier.

Bij hotelvakanties is er soms de mogelijkheid om een éénpersoonskamer te boeken. Dit is steeds op aanvraag bij het verblijf en kunnen we niet altijd garanderen. Als je dit wenst, duid je dit aan op het inschrijvingsformulier. Wij zullen de beschikbaarheid en meerprijs opvragen, je wordt hierover gecontacteerd. Bij akkoord zullen wij de meerprijs doorrekenen.

Bij vakanties in huisjes slaap je doorgaans in een tweepersoonskamer.

 

6. Verblijf

Bij vakanties in een huisje wordt verwacht dat je een deel van de taken in het huishouden opneemt. Dit wil zeggen dat iedereen helpt bij het koken, opruimen, afwassen,…

Bij een hotelvakantie laat je je verwennen en hoef je geen huishoudelijke taken op te nemen.

 

7. Verplaatsing van en naar de vertrekplaats

Je bent zelf verantwoordelijk om op de vertrekplaats te geraken en na een vakantie veilig terug thuis. Kompas staat niet in voor het vervoer tussen de woonplaats en de vertrekplaats.

 

8. Tweede keuze

Als je 1ste keuze voor de reis volzet is en je hebt een 2de keuze opgegeven dan word je automatisch ingeschreven voor je 2de keuze.

Let wel op bij de reservatie : als je 2 vakanties wil reserveren en dus graag 2 keer op vakantie wenst te gaan dien je wel voor elke vakantie een inschrijvingsformulier in te vullen.

 

9. Onvoldoende inschrijvingen

Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, gaat je vakantie niet door. We verwittigen je dan per e-mail. In deze situatie zal je kunnen kiezen tussen volgende mogelijkheden: ofwel voor een andere vakantie uit ons aanbod, waar nog plaats is, ofwel voor de terugbetaling van het bedrag dat je reeds betaald hebt.

 

10. Reisbevestiging

Als wij jouw inschrijvingsformulier ontvangen hebben en je reis kan bevestigd worden, dan sturen wij je een bevestigingsmail. In deze e-mail staat de bevestiging dat je ingeschreven bent alsook worden de betalingsvoorwaarden vermeld. Indien jouw vakantie niet kan bevestigd worden, zal je eveneens per e-mail verwittigd worden. 

 

11. Betaling

De prijzen van de vakanties en verzekeringen worden duidelijk aangegeven per vakantie. Betaling kan momenteel nog niet online, de deelnemers worden persoonlijk verwittigd en krijgen een factuur toegestuurd.

Binnen de 14 dagen na ontvangst van de reisbevestiging moet je het voorschot (30% van de reissom) + eventueel annuleringsverzekering en/of een singlesupplement betalen.

Je schrijft de rest van het bedrag ten laatste 6 weken vóór het vertrek van je vakantie over op ons rekeningnummer. De uiterste betaaldatum en de som worden vermeld in je bevestigingsmail. Let op! Hiervoor krijg je geen apart overschrijvingsformulier meer toegestuurd. Dus houd je bevestigingsmail goed bij.

 

12. Bindende overeenkomst

Vanaf het moment dat de vakantie, waaraan je wenst deel te nemen, door Kompas bevestigd werd is er een bindende overeenkomst gemaakt en kan de vakantie niet meer zonder kosten geannuleerd of gewijzigd worden.

 

13. Annulering door de deelnemer

Kan je niet mee op je vakantie waarvoor je had ingeschreven?

a.   Je belt zo snel mogelijk naar Kompas en zegt dat je niet mee gaat op vakantie.

b.   Dan stuur je zo vlug mogelijk een aangetekende brief of e-mail waarin staat dat je niet meegaat en waarom je niet mee kan gaan. We gebruiken de datum van ontvangst om de annuleringskosten te berekenen.

c.   Kompas zal kosten hebben doordat je niet mee kan gaan. Deze kosten zal jij moeten betalen, ook al is dit ziekte, ongeval,… Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten bij je inschrijving, kan je deze kosten om medische redenen indienen bij de verzekering. De verzekering zal dan nakijken of je aan de voorwaarden voldoet om de kosten via hen terugbetaald te krijgen.

d.   Annuleringskosten

Bedrag van de annulatiekosten wanneer je volgens afspraak hebt geannuleerd:

meer dan 56 dagen                                        15% van de totale reissom

55 dagen tot en met 35 dagen                     25% van de totale reissom

34 dagen tot en met 14 dagen                     50% van de totale reissom

13 dagen tot en met 8 dagen                       75% van de totale reissom

minder dan 8 dagen                                      100% van de totale reissom

e.   Wanneer je zonder verwittigen niet deelneemt aan een vakantie, dan moet je 100% annuleringskosten betalen.

f.    Wanneer je annuleert, maar geen schriftelijke verwittiging naar Kompas stuurt, moet je 100% annuleringskosten betalen.

g.    Indien je meer dan 56 dagen vóór vertrek een vliegvakantie annuleert, betaal je ook nog de eventuele annuleringskosten van het voor jou geboekte vliegticket.

 

14. Verkeerde of onvolledige informatie

Wanneer er wijzigingen dienen te gebeuren aan de reservatie, omdat jij verkeerde of onvolledige informatie doorgaf aan Kompas, zullen de hiervoor gemaakte kosten aan jou door gefactureerd worden. Bijvoorbeeld: Als je naam verkeerd of onvolledig was bij de inschrijving en dit ook op die manier doorgegeven werd aan de vliegtuigmaatschappij.

 

15. Kompas is niet verantwoordelijk
  • als je bij vertrek niet de nodige documenten, bv. je identiteitskaart, kan voorleggen
  • als je identiteitskaart niet meer geldig is (bij sommige vliegvakanties: geldig tot 6 maanden na retour)
  • als je te laat aanwezig bent op het voorziene vertrekmoment en je hierdoor misschien niet mee kan op vakantie.
  • De eventuele extra kosten bij deze voorvallen zal je zelf moeten betalen. Een terugbetaling van de reissom door Kompas is niet mogelijk.

 

16. Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld een vluchtvertraging, is Kompas niet aansprakelijk.

 

17. Ingekochte reizen

Reizen ingekocht bij een reisorganisatie kunnen geannuleerd worden door de toeristische aanbieders. Omdat Kompas hiervoor niet verantwoordelijk kan gesteld worden, kunnen wij niet garanderen dat er een groepsalternatief kan aangeboden worden. Er kan afgeweken worden van het vooropgestelde aantal reizigers.

 

18. Wijzigingen aan de reis

Gezien de reizen reeds maanden vooraf gereserveerd worden bij de toeristische aanbieders, kunnen er nog steeds wijzigingen gebeuren aan de samenstelling van de reis. Kompas kan genoodzaakt zijn om een andere accommodatie, bestemming of datum te kiezen. Deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Als het gaat om een alternatief, gelijkwaardig aan de gepubliceerde reis, is dit geen geldige reden tot annulering.

 

19. In moeilijkheden verkerende deelnemers

Kompas heeft de plicht om in moeilijkheden verkerende deelnemers zo goed mogelijk te helpen en van deze hulp de kosten te dragen indien de verantwoordelijkheid van de moeilijkheden bij Kompas rust.

Als de oorzaak bij de deelnemer ligt, dan is deze persoon verplicht om de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen.

 

20. Uitsluiting van deelnemers

Kompas behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten voor vakanties. Dit zal gebeuren onder opgave van een reden(en). Als tijdens een vakantie blijkt dat het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden van een deelnemer zodanig zijn dat het vakantieplezier van anderen in gevaar gebracht wordt, en/of de door Kompas ontvangen informatie op het inschrijvingsformulier niet overeenkomt met de praktijk en dit problemen oplevert, dan behoudt Kompas zich het recht om de reis af te breken en deze deelnemer naar huis te sturen. De uitvoering, de kosten en de gevolgen hiermee verband houdend, zijn voor de rekening van de deelnemer. Iedereen is dus verplicht het inschrijvingsformulier volledig, voldoende uitgebreid en waarheidsgetrouw in te vullen! Als je gegevens zouden wijzigen na het opsturen van het inschrijvingsformulier, vragen wij om Kompas zo vlug mogelijk te verwittigen.

 

Verwerking van gegevens overeenkomstig de Privacywet en de Europese Regelgeving

In het kader van de ondersteuning die wij aanbieden, in dit geval de begeleiding van vakanties, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Deze zijn: identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, leefgewoonten, psychische gegevens, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, gerechtelijke gegevens (indien noodzakelijk om op te volgen), gezondheidsgegevens, rijksregisternummer en beeldmateriaal. (noot: niet bij elke ondersteuningsvorm wordt er evenveel informatie opgevraagd). Doel van deze gegevens is opvolging van de ondersteuning/vrije tijd en opmaak van de facturatie en publicatie op sociale media/website wat betreft beeldmateriaal.

Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van u gebruikt wordt, kan u dit laten weten aan de functionaris voor gegevensbescherming (zie verder). Dit dient schriftelijk te worden gemeld (per brief of per e-mail).

Let wel: Indien uzelf of medereizigers foto’s of beeldmateriaal van uw vakantie online plaatsen dan is Kompas hier niet verantwoordelijk voor. Uw gegevens worden door Kompas vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan een derde zonder uw toestemming. Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel dat hierboven is opgegeven. De ontvangers van de gegevens zijn de medewerkers, de reisbegeleiders van de vakanties en leidinggevenden.

U heeft het recht op inzage en aanpassing of rechtzetting van onjuiste gegevens. Dit kan gratis mits gedateerd en ondertekend verzoek en bewijs van identiteit mits dit een onderzoek is dat past binnen een redelijke vorm. U kan zich hiervoor richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming: Greet Demey – Botestraat 131-133 – 9032 Wondelgem – greet.demey@vzwkompas.be  tel. 09 216 26 60.

Uw persoonsgegevens worden 1 jaar opgeslagen na stopzetting van de ondersteuning, in dit geval de betreffende vakantie. Indien u dit wenst, kan dit ook sneller gebeuren via een vraag aan dezelfde functionaris.

Wij gaan er van uit dat door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst of door het zich inschrijven voor een vakantie of activiteit, u zich akkoord verklaart met de verwerking van uw persoonsgegevens door Kompas. Dit omdat deze gegevens voor de ondersteuning belangrijk zijn.

 

Insolventie

De organisator vzw Kompas heeft zekerheid gesteld in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

De organisator vzw Kompas is verzekerd bij VVR – met maatschappelijk zetel te Koningin Astridlaan 29/001 – 8200 Brugge met ondernemingsnummer BE 0415.612.63

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten zijn hier van toepassing en

kunnen opgevraagd worden via vakanties@vzwkompas.be